Spolupráce s výzkumnými a vývojovými centry

  • Nabízím řešení konkrétních projektů výrobním podnikům s možností využití dotací z evropských operačních programů.
  • Úzce spolupracuji se společnostmi specializovanými na přípravu a řízení dotačních projektů v oblasti výzkumu a vývoje.
  • Identifikuji dotační příležitosti a připravím projektové žádosti včetně zpracování doprovodných analýz a studií.
  • Zajistím posouzení a hodnocení projektových žádostí včetně administrativního řízení projektů.
  • Strojírenským podnikům s omezenou kapacitou vlastních konstruktérů a technologů navrhnu a podle jejich potřeb zajistím  ekonomicky výhodné využití externích vývojových a konstrukčních kapacit ve výzkumných a vývojových centrech. Možnost využití evropských dotací.
  • Pro potřeby strojírenských podniků zajistím vývoj, výrobu a instalaci speciálních jednoúčelových strojů a zařízení (od mechanických až po plně automatizované) včetně  zajištění servisu.
© 2024 Zdeněk Lamač, made by webdesign studio EpaX