O MNĚ

Ing. Zdeněk Lamač

Management konzultant v průmyslové výrobě, obchodu a v oblasti logistiky (od r. 2012 do současnosti).
Připravuji, řídím a koordinuji realizaci projektů se zákazníky ( viz Reference a Spolupracující specialisté... ).

 • Společně s externími specialisty z různých oblastí řeším u našich zákazníků projekty zaměřené na optimalizaci toku materiálu ve výrobě i skladech, vybavení skladů, efektivní řízení zásob a snížení celkových nákladů  na logistiku.
 • Vyhledávám pro finální výrobce v automobilovém průmyslu vhodné české strojírenské firmy s volnou kapacitou pro kooperační dodávky a pomáhám jim s přípravou výroby, kvalitativním auditem u finalisty a realizací sériových dodávek.
 • Připravuji a koordinuji spolupráci českých strojírenských firem s výzkumnými a vývojovými centry v ČR s možností využití dotací z evropských operačních programů.

Manažerské a profesní zkušenosti

 • STILL ČR, spol s. r. o. - 15 let generální ředitel a jednatel společnosti do r. 2011, před tím 5 let na pozici obchodního  ředitele a prokuristy.
 • STILL SR, spol. s r. o. - souběžně v letech  2002  - 2009  generální ředitel a jednatel.

Založení obou dceřiných společností a vybudování vlastní obchodní a servisní sítě.
Firma je předním  dodavatelem manipulační techniky,  regálových systémů a  intralogistiky.

 • DESTA Děčín – 5 let  obchodní ředitel (tuzemský a zahraniční prodej vysokozdvižných vozíků a strojírenských výrobků, nákup a dovoz materiálu, kompletní servisní služby).

Kompetence

 • Vybudované kontakty na vrcholové manažery ve společnostech v rámci automobilového průmyslu, logistiky, chemického, papírenského průmyslu ad. (viz Reference).
 • Krizové řízení podniků nebo jejich divizí v restrukturalizaci se zaměřením především na zvýšení prodejní výkonnosti, efektivnosti prodeje a optimalizaci prodejních a servisních nákladů.
 • Řízení speciálních projektů v různých odvětvích průmyslu (individuální řešení na klíč).
 • Poradenská činnost (výrobní kooperace, intralogistika, výzkumné a vývojové kapacity, výběrová řízení na nákup manipulační techniky, vybavení skladů a servisních služeb).
 • Optimalizace kupních, leasingových  a servisních smluv (standardní servis, opravy, pravidelné údržby, full-servis, technické kontroly) ještě před jejich uzavřením.

Jazykové  znalosti

Anglický a německý jazyk (velmi pokročilý), ruský jazyk (pokročilý), italský jazyk (středně pokročilý).

 

Spolupracující externí specialisté a poradenské, projektové a výzkumně vývojové společnosti

 

RNDr. Josef ČERNÝ 
ELA Certified Professional a člen Komory logistických manažerů, specialista na optimalizaci logistických procesů a zavádění informačních systémů pro řízení výrobních a skladových provozů
Ing. Richard FIŠER Specialista na konstrukce regálových systémů pro logistiku a archivy, bezpečnost práce a provozně dopravní  řády ve skladech  
Ing. Karel KAŇKA Specialista na posuzování a hodnocení žádostí o dotace z evropských operačních fondů
Roland KLUCKÝ Specialista na repase a přestavby použitých vysokozdvižných vozíků
Ing. Jaroslav ZADINA Specialista na plánování logistiky, aplikaci metody LEAN, personální logistický outsourcing, analýzu a návrh řešení manipulace s materiálem včetně skladové technologie
COPLAN Projekt s.r.o. Praha Konzultační, projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví ( projektování průmyslových, skladových a servisně dílenských hal včetně administrativně sociálních částí
LOGIO, s.r.o. Praha Řízení dodavatelských řetězců: strategie logistiky a distribuce, efektivní řízení zásob, optimalizace výroby, skladů a logistiky
REDECO, s.r.o. Praha Business consulting, projektové a procesní řízení, příprava a řízení  dotačních projektů z evropských operačních fondů
VÚTS, a. s. Liberec Návrhy, konstrukce a výroba strojů, jednoúčelových zařízení, speciálních přípravků, měření technických parametrů strojů, testování a validace,automatizace výrobních procesů
© 2024 Zdeněk Lamač, made by webdesign studio EpaX