Intralogistika

 • Dle potřeby zákazníka zpracuji logistické studie zaměřené zejména na optimalizaci toku materiálu ve výrobě i distribučních skladech, technologické vybavení skladů, optimalizaci manipulační techniky, efektivní řízení zásob a snížení celkových nákladů na logistiku.
 • Dle přání zákazníka:
  • Kompletně zorganizuji a provedu nezávislá výběrová řízení na nákup manipulační techniky a regálových systémů.
  • Provádím finální optimalizaci výsledků výběrových řízení s cílem maximálně snížit nákupní ceny, spotřebu energií a servisní náklady na provoz manipulační techniky u zákazníka.
 • V případě, že zákazník nechce pořizovat stroje jako investici, navrhnu optimální formy financování a nejvýhodnější formu zajištění servisních služeb s cílem minimálních ročních nákladů na provoz a údržbu. Poradím se smluvními podmínkami, výhodnými pro zákazníka ještě před uzavřením smlouvy s dodavatelem.
 • Doporučím, vyhledám a zajistím v rámci Evropy atypické vysokozdvižné  vozíky a manipulační techniku pro speciální použití (nové i použité stroje se zárukou a platnou TK). Týká se to i servisu na bázi servisní smlouvy s optimalizací servisních nákladů (reakční doba, servisní paušály, ceny náhradních dílů).
 • Provádím výběrová řízení na nákup, montáž a servis průmyslových  výtahů.
 • Zajišťuji odkup, repase a přestavby použitých vysokozdvižných vozíků, zejména DESTA.
 • Doporučíme i zajistíme dodávky vhodných čerpacích stanic CNG pro vysokozdvižné vozíky i firemní vozidla s pohonem na stlačený zemní plyn. Výhody - výrazně nižší náklady na provoz než u ostatních pohonů, eliminace ztrát a krádeží pohonných hmot, daňové zvýhodnění.
© 2024 Zdeněk Lamač, made by webdesign studio EpaX